czwartek, 7 grudnia 2017

Katarzyna Wężyk "Kanada. Ulubiony kraj świata"Czy może istnieć kraj, w którym obywatele nie mają silnej tożsamości narodowej podpartej wspólną historią, językiem i kulturą? Czy możliwa jest jego trwałość, gdy jedyne co łączy to wartości? Z polskiego punktu widzenia wydaje się to mało prawdopodobne. Jednak model państwa ponadnarodowego istnieje i w rankingu na najlepsze miejsce do życia zajmuje drugie miejsce.  Dziennikarka Katarzyna Wężyk nie uwierzyła w taką wersję Kanady. Zjechała ją od Charlottetown po Vancouver. Po 6 tygodniach wróciła z materiałem na książkę. 

W książce „Kanada. Ulubiony kraj świata” Katarzyna Wężyk próbuje skonfrontować stereotypy na temat Kanadyjczyków z rzeczywistością. Dla mnie szczególnie interesujący jest ten, który dotyczy ich uprzejmości. Autorka zachwala kanadyjską przystępność, choć sama na początku podchodziła do niej z rezerwą, obawiając, że kryje się za nią jakiś interes. (Sama przyznaje, że przyłapała się na myśleniu typowym dla naszego kręgu kulturowego). Okazuje się, że poczucie bezpieczeństwa i dostatnie życie pozwalają na szczerą życzliwość i chęć pomocy innym. W szerszym kontekście ta cecha objawia się w polityce migracyjnej. Kanadyjczycy nie tylko są dumni z przyjmowania syryjskich uchodźców, ale dodatkowo wspierają ich finansowo i duchowo poprzez udział w programie tzw. prywatnych sponsorów. 

W trzynastu rozdziałach, zatytułowanych imionami swoich bohaterów, autorka pokazuje jak zróżnicowana jest Kanada. To państwo zachwyca dzięki tej książce! Autorka tworzy rozległy obraz Kanady poprzez liczne odniesienia: do historii, polityki, konkretnych postaci, miejsc, wydarzeń. Nie unika trudnych tematów takich jak marginalizacja autochtonów (analogicznie do sytuacji Aborygenów), naftowy biznes, pogoń za fortuną. Do tego pisze niezwykle prostym i treściwym językiem, który jest w zasięgu każdego dorosłego czytelnika.  Katarzyna Wężyk ożywiła tekst poprzez własne komentarze, ciekawostki (czasami wręcz skandale), wprowadzanie bohaterów, procesowe ujęcie historii, w którym łączy współczesność z przeszłością, jednostkę z wielką polityką. Ponadto autorka powołuje się na opracowania naukowe, materiały życia codziennego, statystyki, raporty. Książkę powinien przeczytać każdy, szczególnie teraz, w czasie populizmu w Polsce.
                                                                                                                                         Karolina Robak